Tag Archives for " predistražni postupak "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

U slučaju izabranog branioca troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, moraju se smatrati troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP i ne mogu padati na teret organa unutrašnjih poslova.

Troškovi predistražnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi predistražnog postupka

Troškove predistražnog postupka koji se odnose na nagradu i nužne izdatke branioca koga je odredila policija, isplaćuje taj organ, a u slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, smatraju se troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 262-265. ZKP.

Troškovi predistražnog postupka koji se odnose na nagrade i nužne izdatke branioca

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi predistražnog postupka koji se odnose na nagrade i nužne izdatke branioca

U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je imao okrivljeni angažovanjem branioca u predistražnom postupku, smatraju se troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP.