Tag Archives for " predistražni postupak "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kako prvostepeni sud nije utvrdio da je u konkretnom slučaju potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice niti pak da se istraga dopuni, a pri tome nije našao ni da postoje zakonski razlozi koji bi mogli da dovedu do obustave krivičnog postupka niti odbijanja optužbe u konkretnom slučaju, to je pravilna odluka prvostepenog suda da potvrdi optužnicu.

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

U slučaju izabranog branioca troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, moraju se smatrati troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP i ne mogu padati na teret organa unutrašnjih poslova.

Troškovi predistražnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi predistražnog postupka

Troškove predistražnog postupka koji se odnose na nagradu i nužne izdatke branioca koga je odredila policija, isplaćuje taj organ, a u slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, smatraju se troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 262-265. ZKP.

Troškovi predistražnog postupka koji se odnose na nagrade i nužne izdatke branioca

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi predistražnog postupka koji se odnose na nagrade i nužne izdatke branioca

U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je imao okrivljeni angažovanjem branioca u predistražnom postupku, smatraju se troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP.