Category Archives for "Krivično procesno pravo"

Video-snimak kao zakonit dokaz

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Video-snimak kao zakonit dokaz

Video-snimak, sa uređaja postavljenog u supermarketu može se koristiti kao zakonit dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog, zbog krivičnog dela utaja i na njemu može se zasnovati sudska odluka.

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojima se otežava njegov položaj u pogledu pravne kvalifikacije dela ili krivične sankcije.

1 2 3 11