Tag Archives for " izvršenje kazne zatvora "

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

Kada se vodi postupak za izricanje jedinstvene kazne po više pravnosnažnih presuda, a sa izdržavanjem kazne zatvora po jednoj presudi osuđeni nije započeo jer se isti nalazi na izdržavanju kazne zatvora po drugoj pravnosnažnoj presudi, u tom slučaju zastarelost izvršenja kazne zatvora po prvoj pravnosnažnoj presudi ne teče.

Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje može se odrediti ukoliko se s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio, može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.