Tag Archives for " izvršenje kazne zatvora "

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

Kada je presuda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje pravde postala pravnosnažna 5. oktobra 2018, pa je dana 7. decembra 2018. formiran predmet IK koji se odnosi na postupak upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, nakon čega je dana 10. novembra 2020. osuđenom upućen poziv za izdržavanje kazne, nastupila je relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora dana 5. oktobra 2020, a ne prekid postupka nastalog usled “formiranja IK predmeta.”

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

Kada se vodi postupak za izricanje jedinstvene kazne po više pravnosnažnih presuda, a sa izdržavanjem kazne zatvora po jednoj presudi osuđeni nije započeo jer se isti nalazi na izdržavanju kazne zatvora po drugoj pravnosnažnoj presudi, u tom slučaju zastarelost izvršenja kazne zatvora po prvoj pravnosnažnoj presudi ne teče.

Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje može se odrediti ukoliko se s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio, može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.