Tag Archives for " pravo na obrazloženu sudsku odluku "

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

PREKRŠAJNO I PRESTUPNO PRAVO

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

Krivica je bitno obeležje prekršaja, pa postoji obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke za učinjeni prekršaj.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, čime se istovremeno daje garancija stranci da je sud razmotrio njene navode i dokaze koje je istakla u postupku i da se takva odluka može ispitati po žalbi.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Kada se radi o odlukama drugostepenih sudova donetih po žalbi, pravo na obrazloženu sudsku odluku ne podrazumeva samo obavezu suda da odgovori na ključne navode žalioca, već i dužnost suda da utemelji svoju odluku na jasnim i neprotivrečnim razlozima, kako bi stranku koja izjavljuje redovni pravni lek uverio u snagu svojih argumenata.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, čime se istovremeno daje garancija stranci da je sud razmotrio njene navode i dokaze koje je istakla u postupku, kao i to da se takva odluka može ispitati po žalbi.