Tag Archives for " razlike u nalazima veštaka i uticaj na odluku suda "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

Kada iz nalaza dva različita veštaka medicinske struke – pojedinca i komisije veštaka, proizlazi da sposobnosti okrivljenog tempore criminis da shvati značaj svog dela kao i mogućnost da upravlja svojim postupcima nisu bile umanjene i da se okrivljeni nije nalazio u stanju jake razdraženosti što bi bilo od značaja za pravnu kvalifikaciju krivičnog dela, tada razlika u njihovim nalazima i mišljenju da li je okrivljeni u stanju lake razdraženosti ili u stanju povišene emocionalne napetosti sa psihološkim sadržajem afekta besa srednjeg intenziteta nije od značaja.