Tag Archives for " prekid parničnog postupka "

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Kada se tužbenim zahtevom traži da tuženik zatvara i otvara kapiju na pravcu puta na kojem je konstituisana službenost, nema mesta prekidu te parnice zbog postojanja parnice između istih stranaka, ali u obrnutoj ulozi, radi ukidanja ili izmene utvrđenog pravca službenosti.

Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

U situaciji kada krivični postupak još uvek nije otpočeo, tj. nema dokaza u spisima da je optužnica stupila na pravnu snagu, nema uslova da se prekine parnični postupak do odluke krivičnog suda.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.