Tag Archives for " koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama "

Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

USTAVNO PRAVO

Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Zdravstvena ustanova – Dom zdravlja nema ovlašćenje da samostalno svojim aktom utvrdi koeficijente za obračun i isplatu plata zaposlenih, budući da Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i Uredba, koja je doneta na osnovu ovog zakona, propisuju da zaposleni u zdravstvenim ustanovama za svoj rad primaju platu, koju čini proizvod osnovice i koeficijenta utvrđenog aktom Vlade, i koja se, kao naknada za rad zaposlenima, ne može isplaćivati prema pravilnicima, već isključivo prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama i odgovarajućoj Uredbi.