Tag Archives for " prava akcionara i postupak stečaja nad akcionarskim društvom "

Prava akcionara u slučaju otvaranja stečaja nad akcionarskim društvom

PRIVREDNO PRAVO

Prava akcionara u slučaju otvaranja stečaja nad akcionarskim društvom

Kada se otvori postupak stečaja nad akcionarskim društvom, akcijski kapital ulazi u stečajnu masu i služi namirenju neobezbeđenih potraživanja, pa do namirenja svih drugih poverilaca bivši akcionari nemaju svojstvo stečajnog poverioca u odnosu na stečajnu masu, već imaju samo pravo da učestvuju u podeli imovine preostale nakon izmirenja svih poverilaca.