Tag Archives for " stečajna masa "

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku nije dozvoljena iz razloga što se postupak prodaje, sproveden po pravilima koja važe u postupku stečaja, ne može osporavati tužbom, odnosno tražiti da se utvrdi da je postupak takve prodaje ništav.

Naknada štete zbog kašnjenja u namirenju razlučnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog kašnjenja u namirenju razlučnih prava

Kada je Agencija za privatizaciju kao stečajni upravnik preduzeća, sa zakašnjenjem isplatila novčane iznose tužiocu po osnovu priznatih razlučnih prava, tužilac ima pravo da ostvari naknadu štete pred osnovnim sudom a ne pred privrednim sudom.