Tag Archives for " stečajni dužnik "

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku nije dozvoljena iz razloga što se postupak prodaje, sproveden po pravilima koja važe u postupku stečaja, ne može osporavati tužbom, odnosno tražiti da se utvrdi da je postupak takve prodaje ništav.

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Namerno oštećenje poverilaca postoji uvek kada je pravni posao, odnosno pravna radnja preduzeta u poslednjih pet godina pre podnošenja predloga za pokretanje stečaja ili posle toga, sa namerom oštećenja jednog ili više poverilaca, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao za nameru stečajnog dužnika, a znanje namere se pretpostavlja, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao da stečajnom dužniku preti nesposobnost plaćanja i da se radnjom oštećuju poverioci.