Tag Archives for " namirenje potraživanja posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika "

Namirenje potraživanja posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

USTAVNO PRAVO

Namirenje potraživanja posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

Posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika, potraživanje utvrđeno pravosnažnom odlukom u parničnom postupku može se izmiriti isključivo u obimu i na način predviđen usvojenim Planom reorganizacije.