Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Fond za zdravstveno osiguranje refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad do iznosa koji ne može biti veći od jedne prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Pravo koje spriječava izvršenje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo koje spriječava izvršenje

Kupac koji drži stvar na osnovu punovažnog pravnog osnova, koji je podoban za sticanje prava svojine, i koji je savjestan, ima svojinsku državinu, koje pravo spriječava izvršenje, jer savjesni svojinski držalac ima najširu faktičku vlast na stvari, koja po obimu odgovara sadržini prava svojine.

Pravo djeteta na porodičnu penziju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo djeteta na porodičnu penziju

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

1 2 3 13
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.