Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zarada zaposlenog koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta
Zaposlenom koji je obavljao poslove drugog radnog mjesta, a ne radnog mjesta na koje je raspoređen, pripada zarada prema obavljenom radu, a ne prema rješenju o rasporedu.

Poništaj oglasa za slobodno radno mjesto

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj oglasa za slobodno radno mjesto
Poslodavac može da poništi oglas za slobodno radno mjesto u roku od 45 dana od dana njegovog objavljivanja i to zbog izmjene propisa, akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ili drugih opravdanih okolnosti nastalih nakon objavljivanja oglasa.

Zarada zaposlenog koji obavlja poslove drugog radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zarada zaposlenog koji obavlja poslove drugog radnog mjesta

Zaposlenom koji obavlja poslove drugog radnog mjesta i raspoređen je po usmenom nalogu starješine, pripada zarada prema koeficijentu složenosti za to radno mjesto, a ne prema koeficijentu složenosti za radno mjesto na koje je raspoređen.

Sticanje svojine na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ne može se steći pravo svojine, niti izvršiti upis prava svojine u katastru, bez obzira što je kupac isplatio kupoprodajnu cijenu i ušao u posjed nepokretnosti, niti postoje uslovi za sticanje prava svojine redovnim ili vanrednim održajem.

Zarada za obavljanje poslova drugog radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zarada za obavljanje poslova drugog radnog mjesta
Zaposlenom koji obavlja poslove drugog radnog mjesta i raspoređen je po usmenom nalogu neposrednog starješine, pripada zarada prema koeficijentu složenosti za to radno mjesto, a ne prema koeficijentu složenosti za radno mjesto na koje je raspoređen.

1 2 3 28