Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta

Obaveza roditelja na plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta nastaje od dana podnošenja zahtjeva za izdržavanje, pa dijete ne može da traži isplatu na ime izdržavanja za period unazad prije podnošenja tužbe za izdržavanje, već naknadu tih troškova može tražiti samo lice koje je snosilo troškove izdržavanja.

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela sa repertoara autora, putem sredstava za mehaničku reprodukciju, postoji po zakonu i onda kada ugovor iz člana 165. Zakona o autorskim i srodnim pravima nije zaključen.

Pravo na ostvarivanje neisplaćenih potraživanja kod Fonda rada

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na ostvarivanje neisplaćenih potraživanja kod Fonda rada

Pravo na ostvarivanje neisplaćenih potraživanja kod Fonda rada pripada zaposlenom kojem je prestao radni odnos uslijed stečaja, kao i zaposlenom za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

Zakon o radu na imperativan način ne određuje da je poslodavac dužan da zaposlenom, kome je otkazan ugovor o radu u smislu člana 196. stav 1. Zakona o radu, obezbijedi neko od prava, već je to mogućnost, pa ukoliko se ona ne obezbijedi dužan je da isplati otpremninu.

1 2 3 18