Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti ne pokriva odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole, u kom slučaju društvo za osiguranje koje je oštećenom isplatilo štetu ima pravo da od lica koje je odgovorno za štetu naknadi cjelokupno isplaćeni iznos štete, kamatu i pripadajuće troškove.

Tužba kojom se osporava pravo namirenja hipotekarnom povjeriocu

 

Tužba kojom se osporava pravo namirenja hipotekarnom povjeriocu

Hipotekarni dužnik može osporavati pravo namirenja hipotekarnom povjeriocu u vansudskom postupku, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o prodaji od strane hipotekarnog dužnika.

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme može se tražiti poslije otvaranja nasljedstva i to u roku od godine dana od kada se saznalo za testament, a najkasnije za 10 godina od proglašenja testamenta.

1 2 3 23