Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo utvrđuje se u visini bruto prosječne zarade koju je za određeni period zaposleni ostvario, pri čemu bruto zarada predstavlja zaradu koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, naknada zarade i druga primanja utvrđena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Pisani testament pred svjedocima

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pisani testament pred svjedocima

Za valjanost pisanog testamenta pred svjedocima potrebno je da oba svjedoka budu istovremeno prisutna potpisivanju testamenta od strane zavještaoca i da se tom prilikom svjedoci istovremeno potpišu na testamentu.

Ugovor o osiguravanju zaposlenih

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o osiguravanju zaposlenih

Poslodavac je dužan da zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a ugovor o osiguravanju proizvodi dejstvo počev od narednog dana od dana uplate premije osiguranja.

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa i vraćanje zaposlenog na rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa i vraćanje zaposlenog na rad

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa ne pretpostavlja obavezu poslodavca da zaposlenog vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa, već obavezu vraćanja na rad i raspoređivanje na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu

Nezakonito je rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu, ako zaposlenom nije dostavljeno upozorenje o otkazu ugovora o radu i nije mu ostavljen rok od najmanje pet dana da se izjasni na navode poslodavca o postojanju uslova za otkaz ugovora o radu.

Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu

Nezakonito je rješenje o otkazu ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na radnom mjestu, ako zaposlenom nije dostavljeno upozorenje o otkazu ugovora o radu i nije mu ostavljen rok od najmanje pet dana da se izjasni na navode poslodavca o postojanju uslova za otkaz ugovora o radu.

1 2 3 26