Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Naknada štete prouzrokovane upotrebom vozila za koje nije zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete prouzrokovane upotrebom vozila za koje nije zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

Isplatom naknade štete prouzrokovane upotrebom vozila za koje nije zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, društvo za osiguranje stiče pravo regresa prema licu odgovornom za štetu, i to kako za iznos isplaćene štete, kamate i drugih troškova vezanih za isplatu štete.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada

Zaposleni ima pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada i kada je odluka o prestanku radnog odnosa poništena iz formalnih razloga.

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Lice koje je obavljalo određene poslove po osnovu ugovora o privremenom i povremenom vršenju poslova nema status zaposlenog lica u radnom odnosu, pa nema pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti kome nedostaje pisana forma i ovjera potpisa ugovarača, bez pravnog je dejstva i ne podliježe konvalidaciji.

Apsolutni rok zastarjelosti naplate poreske obaveze

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Apsolutni rok zastarjelosti naplate poreske obaveze
Za nastupanje apsolutnog roka zastarjelosti naplate poreske obaveze, bez uticaja je činjenica što je rok zastarjelosti jednom ili više puta prekidan radnjama poreskog organa.

Predugovor i zaključenje glavnog ugovora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Predugovor i zaključenje glavnog ugovora

Kada je u predugovoru određen fiksni rok do kada treba zaključiti glavni ugovor o prodaji, onda kupac može zahtjevati od prodavca zaključenje glavnog ugovora samo do isteka roka određenog u predugovoru.

Naknada po osnovu izgubljenog izdržavanja

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada po osnovu izgubljenog izdržavanja
Lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao, kao i ono koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja, a šteta se naknađuje plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja.

1 2 3 27