Category Archives for "Sudska praksa: Crne Gore"

Šteta prouzrokovana nastankom saobraćajne nezgode

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Šteta prouzrokovana nastankom saobraćajne nezgode

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode, kada je jedan od učesnika lice koje je upravljalo vozilom i koje napusti lice mjesta, što se poistovjećuje sa licem pod uticajem alkohola, pretpostavlja se da je alkohol uzrok saobraćajne nezgode kojom je prouzrokovana šteta, dok se ne dokaže suprotno.

Višak zaposlenih

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Višak zaposlenih

Zakonom nije na imperativan način određeno da je poslodavac dužan da zaposlenom obezbijedi neko od prava iz člana 93. stav 2. tačka 5. Zakona o radu, već je to mogućnost, ali ako ne obezbijedi ni jedno od tih prava onda je dužan da mu isplati otpremninu.

Ugovor o radu kod više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o radu kod više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom

Nastavnik koji je zaposlen na određeno vrijeme, a nema normu časova utvrđenu zakonom, može zasnovati radni odnos u drugoj ustanovi do pune norme časova s tim što je za zasnivanje radnog odnosa u tom slučaju potreban sporazum direktora ustanova.

1 2 3 19