Tag Archives for " produženje pritvora i podizanje optužnice "

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

Odredbe člana 31. Ustava da lišenje slobode u istrazi ne može trajati duže od šest meseci od časa lišenja slobode, imaju se primeniti i na trajanje mere zabrane napuštanja stana, pri čemu se trajanje navedene mere ima ceniti zajedno sa trajanjem mere pritvora kao ukupnog perioda lišenja slobode, tako da dužina ukupnog trajanja lišenja slobode u istrazi ne može biti duža od šest meseci.

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što opštinski sud, nakon što je drugostepenim rješenjem usvojena žalba i prvostepeno rješenje o određivanju pritvora ukinuto i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, nije bez odlaganja, „brzo“ odlučio o zakonitosti pritvora osobe lišene slobode, već tek nakon sedam dana. Uz to, ne postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost kada je prvoapelantu nakon što je pritvor određen, pa navedeno rješenje ukinuto i predmet vraćen na ponovni postupak, sud donio rješenje kojim mu se određuje jemstvo, za što je dao relevantne i dovoljne razloge, uz pozivanje na relevantne odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kao i poštovanje svih garancija iz člana II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na samu suštinu ovog prava.

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPA

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

Imajući u vidu da je protiv okrivljenog u toku krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje delo je izvršio pod dejstvom alkohola u stanju teške alkoholisanosti, da se kretao drastično većom brzinom umesto dozvoljenih 50 km/čas, izazivajući konkretnu opasnost za život većeg broja lica, od kojih su četiri mlade osobe izgubile život, četiri zadobile teške telesne povrede, a jedna lake, uz podatke o brojnoj prekršajnoj osuđivanosti zbog prekršaja iz oblasti ugrožavanja javnog saobraćaja, to sve navedene okolnosti u svojoj međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ako bude pušten na slobodu, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, zbog čega je produženje pritvora prema okrivljenom, po navedenom zakonskom osnovu, neophodno i nužno.

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

S obzirom da je okrivljeni do sada četiri puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela, da se radi o nezaposlenom licu, bez stalnih izvora prihoda, bez imovine iz koje bi ostvarivao prihode i da je zavisnik od upotrebe opojnih droga, zbog čega se i „po sopstvenoj izjavi“ bavi neovlašćenom prodajom opojne droge, pravilan je zaključak prvostepenog suda da navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju puštanja na slobodu u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, te se produženje pritvora iz ovog pritvorskog razloga pokazuje kao nužno i neophodno.