Tag Archives for " nadležnost prekršajnih sudova "

Nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka

Isključiva je nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, uz jedini izuzetak da prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje iz oblasti javnih nabavki vodi Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.