Tag Archives for " produženje pritvora "

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

Kod činjenice da je okrivljeni opravdano sumnjiv da je izvršio dva krivična dela razbojništva, da iz izveštaja iz kaznene evidencije proizlazi da je tri puta osuđivan, da je predmetna krivična dela za koja je opravdano sumnjiv izvršio u vreme proveravanja po presudi nadležnog suda iz 2016. godine, da je bez imovine i stalnog zaposlenja, sve navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistvo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina i to ispred osnovne škole gde je pokojna oštećena radila kao učiteljica, za vreme velikog odmora naočigled učenika i radnika škole, pored objektivnog uslova ispunjena su i druga dva uslova za produženje pritvora prema okrivljenom i to način izvršenja krivičnog dela i težina posledice krivičnog dela, koja je dovela do uznemirenja javnosti, a koja može ugroziti dalje nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora u skraćenom postupku

To što je verenica okrivljenog izjavila da će okrivljeni ubuduće živeti sa njom te da je pritvor potrebno da se restriktivno primenjuje a ne da se produžava posle obavljanja svih predistražnih radnji, bez uticaja je na odluku suda u pogledu produženja pritvora prema okrivljenom ukoliko osobite okolnosti ukazuju da bi okrivljeni mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo zbog koga mu je pritvor i određen.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.