Tag Archives for " produženje pritvora "

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada se vodi krivični postupak protiv okrivljenog zbog više krivičnih dela protiv imovine a do tada je 15 puta osuđivan zbog istih krivičnih dela, osnovano je produženje pritvora jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivična dela.

Razlozi za produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za produženje pritvora

Prilikom procene razloga za produženje pritvora potrebno je analizirati sve činjenice, a posebno je potrebno da sud uzme u obzir nalaz i mišljenje psihijatrijskog veštačenja.

Produženje pritvora zbog osobite okolnosti za ponavljanje dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora zbog osobite okolnosti za ponavljanje dela

Ukoliko je veštačenjem utvrđeno da postoji zavisnost od alkohola, ali da ne postoji ozbiljna opasnost da okrivljeni nastavi sa vršenjem krivičnih dela, ta okolnost sama za sebe ne može predstavljati osobitu okolnost koja ukazuje da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje krivičnog dela.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kod činjenice da je okrivljeni do sada 16 puta pravnosnažno osuđivan za razna krivična dela a najviše za krivična dela protiv imovine, bez obzira što u tekućem postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ nije još obavljeno veštačenje od strane NKTC za kriminalističku forenziku ima mesta produženju pritvora zbog postojanja pritvorskog razloga iz člana 211. stav 1. tačka 3. ZKP.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Bez obzira što su tokom glavnog pretresa ispitani predloženi svedoci, saslušani veštaci, izvršen uvid u predloženu dokumentaciju izvršenje produženog krivičnog dela obljuba sa detetom na način kako je opisan u optužnici je doveo do uznemirenja javnosti, koje i dalje traje i takvog je intenziteta da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora posle objavljivanja presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle objavljivanja presude

Činjenica da je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina, da ima dvojno državljanstvo i prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske gde ostvaruje i određena primanja i uz činjenicu da je lišen slobode po rešenju o određivanju pritvora na graničnom prelazu u odlasku ukazuje da centar životnih i poslovnih aktivnosti okrivljenog nije vezan isključivo za Republiku Srbiju, pa se u konkretnom slučaju radi o okolnostima koje ukazuju na opasnost od bekstva.