Tag Archives for " naknada štete zbog mana na javnom putu "

Pasivna legitimacija za naknadu štete nastale zbog mana na javnom putu

OBLIGACIONO PRAVO

Pasivna legitimacija za naknadu štete nastale zbog mana na javnom putu

Javno preduzeće, kome je, odlukom opštine, preneto upravljanje putevima na teritoriji te opštine, pasivno je legitimisano, kao vršilac delatnosti od opšteg interesa, da bude tuženo za štetu koja nastane korisnicima javnog puta, zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju, odnosno zbog izvođenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvođenja.