Tag Archives for " naknada štete zbog mana na javnom putu "

Naknada materijalne štete i obaveza upravljača javnog puta

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i obaveza upravljača javnog puta

Kada je sa kosine brda na kolovoz pala stena, a na koju je naišao tužilac svojim vozilom, pri čemu je nastala materijalna šteta, preduzeće za održavanje puteva ima obavezu plaćanja materijalne štete, bez obzira što je na tom prostoru postojao saobraćajni znak “Odron na putu”.

Pasivna legitimacija za naknadu štete nastale zbog mana na javnom putu

OBLIGACIONO PRAVO

Pasivna legitimacija za naknadu štete nastale zbog mana na javnom putu

Javno preduzeće, kome je, odlukom opštine, preneto upravljanje putevima na teritoriji te opštine, pasivno je legitimisano, kao vršilac delatnosti od opšteg interesa, da bude tuženo za štetu koja nastane korisnicima javnog puta, zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju, odnosno zbog izvođenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvođenja.