Tag Archives for " produženje pritvora maloletnom licu "

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

S obzirom da je okrivljeni do sada četiri puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela, da se radi o nezaposlenom licu, bez stalnih izvora prihoda, bez imovine iz koje bi ostvarivao prihode i da je zavisnik od upotrebe opojnih droga, zbog čega se i „po sopstvenoj izjavi“ bavi neovlašćenom prodajom opojne droge, pravilan je zaključak prvostepenog suda da navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju puštanja na slobodu u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, te se produženje pritvora iz ovog pritvorskog razloga pokazuje kao nužno i neophodno.

Odluka o produženju pritvora

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o produženju pritvora

Osporenim rješenjima u okolnostima konkretnog slučaja nije došlo do kršenja prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odluku o produženju pritvora apelantu zasnovali na postojanju osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz optužnice i postojanju posebnog pritvorskog razloga i okolnosti iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u vezi s čim su ponudili razloge i obrazloženja koja ne ukazuju da je pritvor prema apelantu određen proizvoljno već je odluka o produženju pritvora utemeljena na relevantnim odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Produženje pritvora maloletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Produženje pritvora maloletnom licu

Ima mesta produženju pritvora prema maloletnom licu jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi maloletnik u slučaju puštanja na slobodu mogao u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo u situaciji kada je u periodu od četiri meseca izvršio sedamdeset pet krivičnih dela teške krađe.