Tag Archives for " divljač na putu "

Naknada materijalne štete usled divljači na putu

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete usled divljači na putu

Kada je srna, dok je tužilac upravljao svojim vozilom magistralnim putem, iznenada izletela i udarila u vozilo tužioca, za isplatu naknade materijalne štete je odgovoran tuženik – Lovačko udruženje koje gazduje područjem gde se šteta dogodila.