Tag Archives for " odgovornost za štetu "

Odgovornost za štetu pričinjenu od strane divljači na auto-putu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu pričinjenu od strane divljači na auto-putu

Za štetu pričinjenu trećem licu od strane divljači na trasi auto-puta odgovoran je upravljač auto-puta, a okolnost da je upravljač auto-puta konkretne poslove održavanja zaštitne ograde na auto-putu preneo trećem licu, ne može biti od uticaja na njegovu odgovornost, već samo eventualno na regres isplaćene štete prema neposrednom izvođaču.

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila postoji u situaciji kada okolnost da je vozilo ostalo nepoznato nije posledica činjenja ili nečinjenja oštećenog lica, već okolnosti koje su izvan njega.

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

Za početak objektivnog roka zastarelosti potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nije bitno kada se oštećeni obratio lekaru odgovarajuće struke koji mu je saopštio dijagnozu bolesti od koje boluje, već je bitno kada je bolest, po redovnom medicinskom toku, prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja koje je trajno i zahteva lečenje do kraja života.

Naknada materijalne štete

PROCESNO PRAVO

Naknada materijalne štete

Lovačko udruženje odgovara za štetu, kada tužilac automobilom „naleti“ na zaštićenu divljač, jer nije upravljaču puta podnelo zahtev za postavljanje odgovarajućeg saobraćajnog znaka.

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.

Naknada nematerijalne štete

 

Naknada nematerijalne štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ničeg što bi ukazivalo da su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravo kada su, shodno odredbama čl. 154, 170. i 200. Zakona o obligacionim odnosima i člana 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi, obavezali apelantkinju na naknadu nematerijalne štete tužiteljki zbog povređivanja u toku trajanja izleta koji je apelantkinja organizovala, a na kojem radnik apelantkinje – razredna nastavnica tužiteljke – nije preduzela odgovarajuće mjere radi zaštite i čuvanja učenika, uključujući i tužiteljku, kada su redovni sudovi dali argumentovana obrazloženja za svoje odluke. Pri tome su redovni sudovi dali jasnu analizu svih sprovedenih dokaza, a činjenica da je tužiteljka mogla naplatiti premiju osiguranja zbog povređivanja i od osiguravajućeg društva nema uticaja na pravo tužiteljke da traži naknadu i od apelantkinje kao odgovorne za pretrpljene povrede.