Tag Archives for " nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi "

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Umišljaj, kao element krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296. stav 1. KZ, mora obuhvatiti svest o tome da je izvršilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu i svest da odlaskom sa lica mesta ostavlja bez pomoći lice koje je u nezgodi zadobilo povredu.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi postoji i onda kada su povrede oštećenog bile smrtonosne, tj. kada bi smrt sigurno nastupila i onda kada bi pomoć bila pružena, bitno je da je lice ostavljeno bez pomoći još bilo u životu.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni izvršili kvalifikovan oblik krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi koje im je stavljeno na teret optužnicom kada je prvostepeni sud prilikom obrazlaganja odluke o potvrđivanju optužnice izneo razloge o odlučnim činjenicama u odnosu na bitne elemente krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret i konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i potvrđivanje optužnice

S obzirom da je okrivljeni u predmetnoj saobraćajnoj nesreći kao vozač pretrpeo teške telesne povrede opasne po život, da je isti bio u nesvesti i imao amenziju na sam predmetni događaj, te da objektivno i subjektivno nije bio u mogućnosti da pruži pomoć ostalim licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi, da je kod dvoje pokojnih oštećenih blagovremena i adekvatna lekarska pomoć mogla ali i nije morala spasiti živote, dok su kod dvoje pokojnih oštećenih sve konstatovane zadobijene povrede predstavljale bezuslovno smrtonosne povrede, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni počinio delo koje je predmet optužbe, o čemu je prvostepeni sud dao jasne i dovoljne razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud.