Tag Archives for " komunalna delatnost "

Donošenje odluke o načinu plaćanja cene komunalne usluge

USTAVNO PRAVO

Donošenje odluke o načinu plaćanja cene komunalne usluge

Organ javnog preduzeća, koje obavlja komunalnu delatnost na teritoriji opštine, nije ovlašćen da svojim aktom određuje način plaćanja cene komunalne usluge i uređuje obaveze korisnika komunalne usluge u slučaju kada se ona koristi suprotno odluci kojom se uređuje komunalna delatnost snabdevanja vodom za piće.

Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

USTAVNO PRAVO

Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

Komunalne delatnosti snabdevanje vodom za piće i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, a za obavljanje drugih komunalnih delatnosti jedinica lokalne samouprave može osnovati javno preduzeće, a poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se u slučaju kada jedinica lokalne samouprave ne osniva javno preduzeće za obavljanje konkretne komunalne delatnosti.

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

Zakonom nije propisana obaveza jedinice lokalne samouprave da organizuje i sprovede javnu raspravu u postupku utvrđivanja predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti i da istu donese nakon održane javne rasprave.

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

U situaciji kada je tužilac svoje vozilo uredno parkirao na obeleženom parking mestu, ali se kritičnog dana desilo veliko nevreme sa velikom količinom padavina, koju kišna kanalizacija, koja nije bila očišćena nije mogla da prihvati, pa usled nastale akumulacije, voda je ušla u vozilo tužioca na kojem je nastala materijalna šteta, tada postoji odgovornost tuženika Grada Užica za isplatu naknade materijalne štete.