Tag Archives for " pritvorski razlozi "

Odmeravanje kazne okrivljenom za višestruki povrat

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne okrivljenom za višestruki povrat

Kada je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim, zbog određenog krivičnog dela i osudio ga na kaznu zatvora, primenom odredbe člana 55a KZ, tada u obrazloženju presude moraju da se navedu razlozi da li su ispunjeni uslovi za primenu instituta višestrukog povrata.

Određivanje pritvora prema maloletniku

USTAVNO PRAVO

Određivanje pritvora prema maloletniku

Prema maloletniku za kojeg postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo može se odrediti pritvor iz razloga koji su propisani Zakonikom o krivičnom postupku.

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

Odredbe člana 31. Ustava da lišenje slobode u istrazi ne može trajati duže od šest meseci od časa lišenja slobode, imaju se primeniti i na trajanje mere zabrane napuštanja stana, pri čemu se trajanje navedene mere ima ceniti zajedno sa trajanjem mere pritvora kao ukupnog perioda lišenja slobode, tako da dužina ukupnog trajanja lišenja slobode u istrazi ne može biti duža od šest meseci.

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPA

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

Imajući u vidu da je protiv okrivljenog u toku krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje delo je izvršio pod dejstvom alkohola u stanju teške alkoholisanosti, da se kretao drastično većom brzinom umesto dozvoljenih 50 km/čas, izazivajući konkretnu opasnost za život većeg broja lica, od kojih su četiri mlade osobe izgubile život, četiri zadobile teške telesne povrede, a jedna lake, uz podatke o brojnoj prekršajnoj osuđivanosti zbog prekršaja iz oblasti ugrožavanja javnog saobraćaja, to sve navedene okolnosti u svojoj međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ako bude pušten na slobodu, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, zbog čega je produženje pritvora prema okrivljenom, po navedenom zakonskom osnovu, neophodno i nužno.

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

S obzirom da je okrivljeni do sada četiri puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela, da se radi o nezaposlenom licu, bez stalnih izvora prihoda, bez imovine iz koje bi ostvarivao prihode i da je zavisnik od upotrebe opojnih droga, zbog čega se i „po sopstvenoj izjavi“ bavi neovlašćenom prodajom opojne droge, pravilan je zaključak prvostepenog suda da navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju puštanja na slobodu u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, te se produženje pritvora iz ovog pritvorskog razloga pokazuje kao nužno i neophodno.