Category Archives for "2015"

Određivanje pritvora u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora u skraćenom postupku

Kada je okrivljeni preporučenom pošiljkom obavestio sud o svom odlasku na rad u inostranstvo a prethodno mu nije bila određena mera zabrane napuštanja boravišta učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je prema okrivljenom određen pritvor jer se nalazi u bekstvu, s obzirom da pobijano rešenje ne sadrži dovoljne i jasne razloge o odlučnim činjenicama za odluku o određivanju pritvora.

Nesavestan rad u privrednom poslovanju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavestan rad u privrednom poslovanju

Krivično delo nesavestan rad u privrednom poslovanju iz člana 234. KZ, nakon izmena i dopuna KZ od 24. 12. 2012. godine, više ne postoji kao krivično delo, a novo krivično delo “zloupotreba položaja odgovornog lica” ne može se poistovetiti sa tim krivičnim delom, s obzirom da kao elemente dela imaju različite oblike krivice.

Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca

Kada je zaposlenom otkazan ugovor o radu zbog toga što je usled ekonomskih i organizacionih promena prestala potreba za obavljanje poslova na kojima radi, a ne može mu se obezbediti obavljanje drugih poslova, sud u radnom sporu ne može da ceni celishodnost i opravdanost sprovođenja organizacionih i ekonomskih promena, jer to spada u autonomnu i samostalnu oblast delovanja preduzeća.

Ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštih akata koji su prestali da važe

USTAVNO PRAVO

Ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštih akata koji su prestali da važe

Ustavni sud može oceniti saglasnost zakona i drugih opštih akata sa Ustavom i opštih akata sa zakonom i po prestanku njihovog važenja ako je postupak ocene ustavnosti pokrenut u roku od šest meseci od prestanka njihovog važenja.

1 2 3 131