Tag Archives for " pasivna legitimacija "

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

Javno komunalno preduzeće može biti pasivno legitimisano u sporu za isplatu naknade za faktički eksproprisane nepokretnosti čiji je ono korisnik.

Naknada štete nastala u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastala u saobraćajnoj nezgodi

Pravni prethodnici oštećenog koji je preminuo u saobraćajnoj nezgodi imaju pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete usled smrti brata odnosno sina, na osnovu člana 200. Zakona o obligacionim odnosima. Dosuđeni iznosi naknade materijalne i nematerijalne štete imaju se umanjiti za 30% a što predstavlja doprinos pokojnog u nastaloj saobraćajnoj nezgodi.

Pasivna legitimacija u parnici radi objavljivanja odgovora na informaciju

MEDIJSKO PRAVO

Pasivna legitimacija u parnici radi objavljivanja odgovora na informaciju

Ako se u parnici radi objavljivanja odgovora na informaciju posle podnošenja tužbe promeni odgovorni urednik, koji je prvobitno označen kao tuženi, a tužilac ne izvrši subjektivno preinačenje tužbe, sud će tužbu da odbaci.