Tag Archives for " odgovornost solidarnog dužnika "

Regresni zahtev za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Regresni zahtev za dato izdržavanje

Lice koje je faktički davalo izdržavanje, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje.

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Odgovornost solidarnog dužnika za obaveze prema poveriocu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost solidarnog dužnika za obaveze prema poveriocu

Svaki dužnik solidarne obaveze odgovara poveriocu za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje od bilo kojeg dužnika, sve dok ne bude potpuno ispunjena, ali kad jedan dužnik ispuni obavezu, ona prestaje i svi se dužnici oslobađaju obaveze.