Tag Archives for " solidarna odgovornost u bračnoj ili vanbračnoj zajednici "

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koja je stečena u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja zajedničku imovinu supružnika, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Odgovornost za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u bračnoj ili vanbračnoj zajednici

PORODIČNO PRAVO

Odgovornost za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u bračnoj ili vanbračnoj zajednici

Za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku (vanbračnoj zajednici), supružnici (vanbračni supružnici) odgovaraju solidarno.