Tag Archives for " nužno suparničarstvo "

Nužno suparničarstvo u postupku smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Nužno suparničarstvo u postupku smetanja državine

Bez obzira što svi zakonski naslednici tuženih nisu nasledili imovinu iza smrti tuženih, isti moraju biti obuhvaćeni tužbom, a njihova odgovornost prema poveriocima se kasnije određuje prema nasleđenim udelima na zaostavštini ostavilaca.

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.