Tag Archives for " kretanje pešaka "

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

Za oglašavanje okrivljenog krivim za nastanak saobraćajne nezgode bitno je dokazati da je okrivljeni prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, a u slučaju da se mogućnost izbegavanja saobraćajne nezgode od strane okrivljenog može sagledavati samo u okviru eventualnog doprinosa saobraćajnoj nezgodi, isti ne podleže krivičnoj odgovornosti.