Tag Archives for " razrešenje direktora javne ustanove "

Karakter rešenja o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava

UPRAVNO PRAVO

Karakter rešenja o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava

Rešenje o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava, nije upravni akt protiv koga se može voditi upravni spor, već je za ocenu zakonitosti takvog rešenja stvarno nadležan redovni sud.

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

USTAVNO PRAVO

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja ne može se ceniti isključivo sa procesnopravnog aspekta, bez utvrđivanja postojanja osnova za razrešenje sa navedene dužnosti predviđenih odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.