Tag Archives for " mera privremene zabrane obavljanja delatnosti "

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti

Nije odlučeno o zahtevu osuđenog za brisanje mere bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti kada je prvostepeni sud odlučujući po molbi usvojio molbu osuđenog i doneo rešenje kojim je utvrdio prestanak mere bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koja je osuđenom izrečena predmetnom presudom, dok o zahtevu za brisanje navedene mere iz krivične evidencije nije odlučio.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

PRIVREDNO PRAVO

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

Za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokreće se i sprovodi jedinstveni postupak. Pokretanje i sprovođenje postupka protiv pravnog lica ili samo protiv odgovornog lica moguće je samo ako postoje zakonski razlozi za gonjenje samo jednog od njih, ili ako se protiv odgovornog lica vodi postupak za krivično delo koje ima obeležje privrednog prestupa.

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.