Tag Archives for " obaveza solidarnog jemca "

Raskid ugovora o finansijskom lizingu i obaveza solidarnog jemca

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o finansijskom lizingu i obaveza solidarnog jemca

Kad je ugovor o finansijskom lizingu raskinut u pogledu budućih obaveza, to solidarnog jemca ne oslobađa obaveze da izvrši isplatu dospelih rata po navedenom ugovoru, koje nisu isplaćene od strane glavnog dužnika.