Tag Archives for " zajednička imovina bračnih drugova "

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

Kada jedan bračni drug zaključuje ugovor koji za predmet ima nepokretnost stečenu u braku, postoji pretpostavka da to čini uz saglasnost drugog bračnog druga, koja saglasnost može biti izražena usmeno ili prećutno, budući da Porodični zakon ne propisuje formu takve saglasnosti.

Uvećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika

PORODIČNO PRAVO

Uvećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu.