Tag Archives for " odgovornost osnivača "

Istupanje člana iz privrednog društva

PRIVREDNO PRAVO

Istupanje člana iz privrednog društva

Član privrednog društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga, naročito ako mu: jedan ili više ostalih članova ili društva svojim radnjama ili propuštanjem prouzrokuje štetu, ili ako je očigledno da će takva šteta, prema redovnom toku stvari nastupiti, ako je u znatnoj meri onemogućen da ostvaruje svoja prava ili ako mu društvo nameće nesrazmerne obaveze.

Odgovornost Republike Srbije za obaveze škole

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost Republike Srbije za obaveze škole

Pošto se nad javnom ustanovom – školom, kao izvršnim dužnikom, ne može sprovesti izvršni postupak radi naplate potraživanja, niti se može pokrenuti stečajni postupak, u takvoj situaciji Republika Srbija je, kao osnivač školedužnika, solidarno odgovorna za njene obaveze.