Tag Archives for " razrešenje direktora javnog preduzeća "

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

USTAVNO PRAVO

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja ne može se ceniti isključivo sa procesnopravnog aspekta, bez utvrđivanja postojanja osnova za razrešenje sa navedene dužnosti predviđenih odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Razrešenje direktora javnog preduzeća

RADNO PRAVO

Razrešenje direktora javnog preduzeća

Organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća može razrešiti direktora javnog preduzeća pre isteka perioda na koji je imenovan, ali u obrazloženju rešenja o razrešenju moraju se navesti konkretni razlozi kojima se organ rukovodio prilikom donošenja takvog rešenja.