Tag Archives for " svojina na stanu otkupljenom u toku vanbračne zajednice "

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

Za zajedničke obaveze, a to su obaveze koje jedan od supružnika preuzme radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po opštim pravilima terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno, ne samo svojim udelom u zajedničkoj imovini, nego i svojom posebnom imovinom.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koja je stečena u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja zajedničku imovinu supružnika, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Pravo svojine na stanu otkupljenom u toku vanbračne zajednice

PORODIČNO PRAVO

Pravo svojine na stanu otkupljenom u toku vanbračne zajednice

Samo izuzetno stan dodeljen jednom vanbračnom partneru u toku vanbračne zajednice ulazi u režim zajedničke imovine i to u slučaju kada je u molbi za dodelu stana drugi vanbračni partner prijavljen kao član porodičnog domaćinstva podnosioca molbe, koji je, po tom osnovu, stekao bodove koji su uticali na dodelu stana.