Tag Archives for " susvojina bračnih drugova "

Pravo svojine supružnika na otkupljenom stanu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PORODIČNO PRAVO

Pravo svojine supružnika na otkupljenom stanu

Pravo svojine na stanu koji je otkupljen po posebnim, privilegovanim uslovima ulazi u režim zajedničke bračne imovine, nezavisno od činjenice ko je od supružnika bio ugovorni nosilac prava zakupa i nezavisno od činjenice da je predmetni stan dodeljen jednom bračnom drugu pre zaključenja braka.

Utvrđivanje udela bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje udela bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Udeo svakog bračnog druga – supružnika u zajedničkoj imovini određuje se prema njegovom doprinosu, tj. visini prihoda supružnika, stepenu međusobne pomoći, staranju o deci, načinu vođenja poslova domaćinstva, kao i svakom drugom obliku angažovanja u pogledu upravljanja, održavanja i uvećanja zajedničke imovine.

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

Dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade, savestan graditelj stiče pravo svojine samo na tom, posebno dograđenom delu zgrade i to ako je vlasnik znao za gradnju i nije se tome protivio.

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

Za ocenu da li postoji saglasnost oba supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane jednog supružnika, nije potrebna izričita saglasnost drugog supružnika, već je dovoljno da je znao za raspolaganje i da se tome nije protivio.

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

Za zajedničke obaveze, a to su obaveze koje jedan od supružnika preuzme radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po opštim pravilima terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno, ne samo svojim udelom u zajedničkoj imovini, nego i svojom posebnom imovinom.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Sticanje susvojine bračnih drugova na nepokretnosti pribavljenoj udruživanjem novčanih sredstava

PORODIČNO PRAVO

Sticanje susvojine bračnih drugova na nepokretnosti pribavljenoj udruživanjem novčanih sredstava

Kada su bračni drugovi za kupovinu nepokretnosti udružili novčana sredstva pribavljena iz njihovih posebnih imovina, tada je na pribavljenoj nepokretnosti konstituisana susvojina, u srazmeri koja odgovara odnosu udruženih novčanih sredstava.