Tag Archives for " radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i tahograf "

Prekršaj Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom za prekršaj iz člana 15. stav 3. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, ako ne čuva tahografske listiće i spise po hronološkom redu i u čitkom obliku u propisanom roku ili iste ne pruži na uvid na zahtev nadležnog organa.