Tag Archives for " odricanje od nasleđa "

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Odricanje od nasleđa i pravo predstavljanja

NASLEDNO PRAVO

Odricanje od nasleđa i pravo predstavljanja

Kada se u ostavinskom postupku iza smrti svojih roditelja, majka tužilaca odrekla nasleđa, a oni po pravu predstavljanja nisu pozvani radi davanja nasledničkih izjava, tada, u parnici protiv tuženog, koji je oglašen jedinim naslednikom predmetne zaostavštine, mogu ostvarivati pravo na svoj pripadajući udeo.

Odricanje od nasleđa i udeo u sticanju stana

NASLEDNO PRAVO

Odricanje od nasleđa i udeo u sticanju stana

Nasledničkom izjavom o odricanju tužilja ne gubi pravo da u parnici traži svoj udeo u sticanju stana sa pok. ostaviocem, kao svojim suprugom, u odnosu na drugog naslednika, kome je ustupila svoj nasledni deo, jer se takva izjava nije ticala celog stana, već samo zaostavštine pokojnog, koja predstavlja polovinu istog.