Tag Archives for " formalni suparničari "

Revizija u sporu u kome se tužioci nalaze u položaju formalnih suparničara

PROCESNO PRAVO

Revizija u sporu u kome se tužioci nalaze u položaju formalnih suparničara

Kada se tužioci u sporu nalaze u položaju formalnih suparničara, onda se vrednost predmeta spora, merodavna za ocenu dozvoljenosti revizije, određuje prema vrednosti glavnog zahteva svakog tužioca zasebno.