Category Archives for "Porodično pravo"

Potpuno lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, a posebno ako napusti dete, ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, ako neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika, može biti u potpunosti lišen roditeljskog prava.

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici iseljenje iz porodične kuće

PORODIČNO PRAVO

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici iseljenje iz porodične kuće

Zaštitna mera iseljenje iz porodične stambene zgrade ima za cilj ne samo sankciju za učinjeno nasilje već i preventivni razlog kako bi se ubuduće sprečilo uznemiravanje i nasilje i obezbedilo spokojstvo i bezbednost žrtve i ostalih članova porodice.

1 2 3 35