Tag Archives for " vanugovorna odgovornost za štetu "

Mesna nadležnost u sporovima zbog vanugovorne odgovornosti za štetu

PRIVREDNO PRAVO

Mesna nadležnost u sporovima zbog vanugovorne odgovornosti za štetu

U situaciji kada sud prilikom ocene mesne nadležnosti ustanovi, shodno činjeničnom stanju iznetom u tužbi, da pravni osnov tužbenog zahteva – izvor obligacije nije onaj na koji se tužilac poziva, odnosno u konkretnom slučaju vanugovorna odgovornost za štetu, a koja predstavlja kriterijum, shodno zakonskim odredbama, po kome se konstituiše mesna nadležnost, već ustanovi da je neki drugi pravni osnov tužbe u kom slučaju važi opšta mesna nadležnost, sud će se oglasiti mesno nenadležnim i spise predmeta ustupiti sudu opšteg foruma.