Tag Archives for " rešenje o razrešenju direktora doma zdravlja "

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

USTAVNO PRAVO

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja

Zakonitost rešenja o razrešenju direktora doma zdravlja ne može se ceniti isključivo sa procesnopravnog aspekta, bez utvrđivanja postojanja osnova za razrešenje sa navedene dužnosti predviđenih odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.