Tag Archives for " Deoba zajedničke imovine supružnika "

Deoba zajedničke imovine supružnika

PORODIČNO PRAVO

Deoba zajedničke imovine supružnika

Zakonska je pretpostavka da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, a da veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.