Tag Archives for " zajedničko sticanje u braku "

Pravo susvojine po osnovu zajedničkog sticanja u braku

PORODIČNO PRAVO

Pravo susvojine po osnovu zajedničkog sticanja u braku

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu, a ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.