Tag Archives for " izjava o prijemu nasleđa "

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Poništaj izjave o prijemu nasleđa

NASLEDNO PRAVO

Poništaj izjave o prijemu nasleđa

Ako je u toku ostavinskog postupka, u ime maloletnog lica – naslednika, data pozitivna naslednička izjava od strane privremenog staratelja koji je postavljen od strane Centra za socijalni rad, tada tužilac u parničnom postupku, koji je takođe naslednik, ne može zahtevati poništaj date nasledničke izjave od tuženih – privremenog staraoca maloletnih naslednika.