Tag Archives for " izjava o prijemu nasleđa "

Poništaj izjave o prijemu nasleđa

NASLEDNO PRAVO

Poništaj izjave o prijemu nasleđa

Ako je u toku ostavinskog postupka, u ime maloletnog lica – naslednika, data pozitivna naslednička izjava od strane privremenog staratelja koji je postavljen od strane Centra za socijalni rad, tada tužilac u parničnom postupku, koji je takođe naslednik, ne može zahtevati poništaj date nasledničke izjave od tuženih – privremenog staraoca maloletnih naslednika.