Tag Archives for " uknjižba stvarnih prava na nepokretnostima "

Uknjižba stvarnih prava na nepokretnostima nakon formiranja katastra nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Uknjižba stvarnih prava na nepokretnostima nakon formiranja katastra nepokretnosti

Od osnivanja katastra nepokretnosti neće se provoditi promene i u katastru zemljišta i u zemljišnoj knjizi, a nerešeni i novi zahtevi za upis promene imaju se dostavljati nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.