Category Archives for "Nasledno pravo"

Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVNO

Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

U slučaju izdržavanja oba supružnika davalac izdržavanja ne može pretendovati da je momentom smrti jednog od primalaca stekao pravo svojine na njegovom udelu u imovini, sa pozivanjem da je tog primaoca izdržavao do njegove smrti i da ovaj za života nije tražio raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zbog čega drugi primalac izdržavanja može zahtevati njegovo iseljenje.

Zahtev poverioca zaostavštine za odvajanje zaostavštine ostavioca od imovine naslednika

NASLEDNO PRAVO

Zahtev poverioca zaostavštine za odvajanje zaostavštine ostavioca od imovine naslednika

Nema mesta donošenju rešenja o nasleđivanju na celokupnoj zaostavštini pokojnog, ako je poverilac zaostavštine postavio zahtev za odvajanje zaostavštine ostavioca od imovine naslednika.

Utvrđenje zaostavštine ostavioca

NASLEDNO PRAVO

Utvrđenje zaostavštine ostavioca

U situaciji kada davalac izdržavanja umre pre primalaca izdržavanja, nakon čega obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju nastave da ispunjavaju njegov bračni drug i potomci koji su pozvani na nasleđe, imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ne može da predstavlja njegovu zaostavštinu.

1 2 3 17