Category Archives for "Nasledno pravo"

Punovažnost usmenog zaveštanja

NASLEDNO PRAVO

Punovažnost usmenog zaveštanja

Zaveštalac može izjaviti svoju poslednju volju usmeno pred tri istovremeno prisutna svedoka samo ako nije u mogućnosti da sačini pismeno zaveštanje i samo ako je ta nemogućnost nastala usled izuzetnih prilika, odnosno takvih koje su u času sastavljanja zaveštanja predstavljale nemogućnost da se napravi pismeno zaveštanje.

1 2 3 19