Category Archives for "Nasledno pravo"

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju ugovoreno da se pravo svojine stiče tek nakon smrti oba primaoca izdržavanja, što znači da je obaveza njihovog izdržavanja nedeljiva, svojina na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju stiče se tek smrću oba primaoca izdržavanja.

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju ne može se ceniti samo po tome koliko je novčanih sredstava potrošeno radi izdržavanja primaoca, već i prema tome da li je primalac izdržavanja imao potrebnu pažnju, uvažavanje i razumevanje od strane davaoca izdržavanja.

Odricanje od nasleđa i udeo u sticanju stana

NASLEDNO PRAVO

Odricanje od nasleđa i udeo u sticanju stana

Nasledničkom izjavom o odricanju tužilja ne gubi pravo da u parnici traži svoj udeo u sticanju stana sa pok. ostaviocem, kao svojim suprugom, u odnosu na drugog naslednika, kome je ustupila svoj nasledni deo, jer se takva izjava nije ticala celog stana, već samo zaostavštine pokojnog, koja predstavlja polovinu istog.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neispunjenja obaveze mogu da traže i naslednici primaoca izdržavanja, jer ovaj ugovor ima imovinskopravno dejstvo na zakonske naslednike koji bi u slučaju raskida, imali pravo na nasleđivanje imovine koja je bila predmet raspolaganja ugovorom o doživotnom izdržavanju.

1 2 3 15