Category Archives for "Nasledno pravo"

Pravo na nužni deo

NASLEDNO PRAVO
Pravo na nužni deo

Ako je nužni deo povređen zaveštanjem, isplata novčane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja, a ako je nužni deo povređen poklonima, dopuna novčane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Naslednici koji mogu da zahtevaju smanjenje naslednog dela supružnika

NASLEDNO PRAVO

Naslednici koji mogu da zahtevaju smanjenje naslednog dela supružnika

Zahtev za smanjenje naslednog dela supružnika može podneti samo naslednik iz one loze supružnika iz koje su dobra kao nasleđe ušla u ostaviočevu imovinu (majčina imovina majčinim srodnicima, očeva očevim).

Ništav ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ništav ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku, svojeručno potpisan od strane ugovarača i overen od strane sudije, koji je dužan da pre overe ugovora pročita strankama ugovor i da primaoca izdržavanja upozori da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici, a u suprotnom ugovor je ništav.

1 2 3 28