Tag Archives for " imovina privrednog duštva "

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Imovina privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Imovina privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

Sredstva koja su osnivači ili druga lica uložila u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću kao svoj ulog, predstavljaju imovinu društva, pa članovi društva nemaju pravo na povraćaj uloga.