Tag Archives for " susvojina na stanu po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici "

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika za obaveze preuzete tokom braka

Za zajedničke obaveze, a to su obaveze koje jedan od supružnika preuzme radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po opštim pravilima terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno, ne samo svojim udelom u zajedničkoj imovini, nego i svojom posebnom imovinom.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koja je stečena u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja zajedničku imovinu supružnika, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Pravo susvojine na stanu po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici

PORODIČNO PRAVO

Pravo susvojine na stanu po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici

Vanbračni partner nema pravo susvojine na stanu otkupljenom u toku vanbračne zajednice, osim ako je vanbračni suprug u molbi za dodelu stana prijavio vanbračnu suprugu kao člana svog porodičnog domaćinstva i po tom osnovu stekao bodove koji su uticali na dodelu stana.