Tag Archives for " Registar privrednih subjekata "

Brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata

Preduzetnik ne može biti brisan iz Registra privrednih subjekata, bez obzira na to što je prestao sa obavljanjem delatnosti, ukoliko uz registracionu prijavu ne dostavi dokaz o prestanku poreskih obaveza, odnosno o brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ.

Odgovornost za privredni prestup zbog nedostavljanja izjave o neaktivnosti

PRIVREDNO PRAVO

Odgovornost za privredni prestup zbog nedostavljanja izjave o neaktivnosti

Pravno lice, pa i zadruga koja ima svojstvo pravnog lica, koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na poslovnu godinu.

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

Prilikom upisa promene podataka u Registar privrednih subjekata, registrator je ovlašćen samo da proverava da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni, ali ne može proveravati da li je odluka privrednog društva na osnovu koje se traži upis doneta na skupštini potrebnom većinom glasova.